Mn cho mình hỏi, những vé phí cầu đường mình phải hạch toán sao, có cần phải làm…

– Mn cho mình hỏi, những vé phí cầu đường mình phải hạch toán sao, có cần phải làm bảng kê k vậy

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Mn cho mình hỏi, những vé phí cầu đường mình phải hạch toán sao, có cần phải làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *