xin chaoMình là HKD thêu vi tính đang gia công hàng cho 1 công ty. Bên đó cần …

– xin chao

Mình là HKD thêu vi tính đang gia công hàng cho 1 công ty. Bên đó cần bên mìn xuất hóa đơn . Nhưng mình không muốn xuất qua cơ quan thuế( mình có số thuế nhưng chưa khai thuế, chưa đóng thuế). Nay mình muốn xuất hóa đơn 5% nghe nói ra phường nơi mình đăng ký kinh doanh xác nhận là được đúng không? Mình không muốn khai thuế vì mình là HKD lâu mới xuất hóa dơn 1 lần nên không muon1 dóng thuế. Thanks mọi người

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 11, 2016

account_box admin

One thought on “xin chaoMình là HKD thêu vi tính đang gia công hàng cho 1 công ty. Bên đó cần …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *