các anh chị cho e hỏi 1 chút. công ty bị thanh tra bảo hiểm thì e phải làm công …

– các anh chị cho e hỏi 1 chút. công ty bị thanh tra bảo hiểm thì e phải làm công văn như thế nào ạ? về lạm dụng thai sản ấy ạ? có ai biết giúp e với ạ e chưa giải trình bao giờ, họ nói e sắp lịch trong tháng này, cả đoàn sẽ tới cty e huhuu

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 3, 2016

account_box admin

7 thoughts on “các anh chị cho e hỏi 1 chút. công ty bị thanh tra bảo hiểm thì e phải làm công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *