## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của doanh nghiệp là 17% và người lao động là 8%, tổng cộng là 25% (tiền lương tháng). Doanh nghiệp và người lao động bắt buộc phải đóng BHXH theo tỷ lệ này, không được thỏa thuận trốn đóng hoặc giảm mức đóng. Người lao động nếu thỏa thuận với doanh nghiệp để không đóng hoặc giảm mức đóng BHXH sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Riêng phía doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 24% đến 30% tổng số tiền phải đóng BHXH, mức phạt tối đa

close

## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của doanh nghiệp là 17% và người lao động là 8%, tổng cộng là 25% (tiền lương tháng). Doanh nghiệp và người lao động bắt buộc phải đóng BHXH theo tỷ lệ này, không được thỏa thuận trốn đóng hoặc giảm mức đóng. Người lao động nếu thỏa thuận với doanh nghiệp để không đóng hoặc giảm mức đóng BHXH sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Riêng phía doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 24% đến 30% tổng số tiền phải đóng BHXH, mức phạt tối đa

Read more

Posted in Uncategorized

Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt Nam (ko phải đại lý của hãng tàu) và họ cũng là đại lý giao nhận của cty em tại nước ngooài. Khi bên em sử dụng dịch vụ của các đại lý này để thực hiện vận chuyển hàng từ VN đi nước ngoài thì bên em phải khai thuế nhà thầu cho các hãng nước ngoài. Nhưng điều em băn khoăn là: 1. Có phải tính thuế nhà thầu trên cả cước vận chuyển quốc tế không hay chỉ tính trên các phí dịch vụ khác mà bên em trả cho đại lý giao

close

Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt Nam (ko phải đại lý của hãng tàu) và họ cũng là đại lý giao nhận của cty em tại nước ngooài. Khi bên em sử dụng dịch vụ của các đại lý này để thực hiện vận chuyển hàng từ VN đi nước ngoài thì bên em phải khai thuế nhà thầu cho các hãng nước ngoài. Nhưng điều em băn khoăn là: 1. Có phải tính thuế nhà thầu trên cả cước vận chuyển quốc tế không hay chỉ tính trên các phí dịch vụ khác mà bên em trả cho đại lý giao

Read more

Posted in Uncategorized

Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt Nam (ko phải đại lý của hãng tàu) và họ cũng là đại lý giao nhận của cty em tại nước ngooài. Khi bên em sử dụng dịch vụ của các đại lý này để thực hiện vận chuyển hàng từ VN đi nước ngoài thì bên em phải khai thuế nhà thầu cho các hãng nước ngoài. Nhưng điều em băn khoăn là: 1. Có phải tính thuế nhà thầu trên cả cước vận chuyển quốc tế không hay chỉ tính trên các phí dịch vụ khác mà bên em trả cho đại lý giao

close

Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt Nam (ko phải đại lý của hãng tàu) và họ cũng là đại lý giao nhận của cty em tại nước ngooài. Khi bên em sử dụng dịch vụ của các đại lý này để thực hiện vận chuyển hàng từ VN đi nước ngoài thì bên em phải khai thuế nhà thầu cho các hãng nước ngoài. Nhưng điều em băn khoăn là: 1. Có phải tính thuế nhà thầu trên cả cước vận chuyển quốc tế không hay chỉ tính trên các phí dịch vụ khác mà bên em trả cho đại lý giao

Read more

Posted in Uncategorized

Mấy nay ae nào đang Khai và Nộp thuế thấy bị TCT cho đợi và chờ thử lòng kiên nhẫn thì nay tranh thủ đường thông hè thoáng mình Hoàn Thành Kê Khai đi nhá. @ ⚡⚡⚡Khai & Nộp Thuế Tháng 6 và Quý 2/2019 👉🏼Quý 2/19 thêm 15 tỉnh thành (Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai ) chuyển qua eTax Khai và Nộp Thuế 👉🏼NNT không biết mình nộp qua iHTKK hay eTax thì cứ thực hiện thao tác đăng nhập vào iHTKK rồi sẽ biết

close

Mấy nay ae nào đang Khai và Nộp thuế thấy bị TCT cho đợi và chờ thử lòng kiên nhẫn thì nay tranh thủ đường thông hè thoáng mình Hoàn Thành Kê Khai đi nhá. @ ⚡⚡⚡Khai & Nộp Thuế Tháng 6 và Quý 2/2019 👉🏼Quý 2/19 thêm 15 tỉnh thành (Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai ) chuyển qua eTax Khai và Nộp Thuế 👉🏼NNT không biết mình nộp qua iHTKK hay eTax thì cứ thực hiện thao tác đăng nhập vào iHTKK rồi sẽ biết

Read more

Posted in Uncategorized

Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử “Cục thuế cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử với nội dung dịch vụ theo bảng kê chi tiết đính kèm là phù hợp với quy định hiện hành”. Như vậy, Hóa đơn thì là Hóa đơn điện tử – Chữ số Bảng kê đính kèm thì in ra giấy chữ ký thật và đóng dấu. Mình xuất hóa đơn bạn nào đòi Hóa đơn điện tử phải chi tiết hết mặt hàng là mình không chịu đâu nhá. Nhiệt liệt Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

close

Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử “Cục thuế cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử với nội dung dịch vụ theo bảng kê chi tiết đính kèm là phù hợp với quy định hiện hành”. Như vậy, Hóa đơn thì là Hóa đơn điện tử – Chữ số Bảng kê đính kèm thì in ra giấy chữ ký thật và đóng dấu. Mình xuất hóa đơn bạn nào đòi Hóa đơn điện tử phải chi tiết hết mặt hàng là mình không chịu đâu nhá. Nhiệt liệt Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

Read more

Posted in Uncategorized

#Bảo_hiểm_bắt_buộc: Tại sao Doanh nghiệp tìm mọi cách để trốn? Nguyên nhân liệu có như chúng ta nghĩ vì phần thu 32%. Bước vào năm 2018, chúng ta sẽ thấy nhiều Chủ doanh nghiệp “vữa” và “nỏ”? (sau đây tạm gọi là Tiểu thương) đặt ra cho nhiều bạn Kế toán câu hỏi: – Em làm sao để công ty mình đóng BH bắt buộc ít thôi hoặc không phải đóng là tốt nhất. – Chế ra hợp đồng dưới 30 ngày thì chế. – Em làm sao lấy thêm chi phí nhân công vào đi nhưng đừng để đóng bảo hiểm chứ không năm nay lãi đóng thuế thì chết…

close

#Bảo_hiểm_bắt_buộc: Tại sao Doanh nghiệp tìm mọi cách để trốn? Nguyên nhân liệu có như chúng ta nghĩ vì phần thu 32%. Bước vào năm 2018, chúng ta sẽ thấy nhiều Chủ doanh nghiệp “vữa” và “nỏ”? (sau đây tạm gọi là Tiểu thương) đặt ra cho nhiều bạn Kế toán câu hỏi: – Em làm sao để công ty mình đóng BH bắt buộc ít thôi hoặc không phải đóng là tốt nhất. – Chế ra hợp đồng dưới 30 ngày thì chế. – Em làm sao lấy thêm chi phí nhân công vào đi nhưng đừng để đóng bảo hiểm chứ không năm nay lãi đóng thuế thì chết…

Read more

Posted in Uncategorized

Mọi người tư vấn cho em với. Em có 3 cty: – Cty A ở cách trọ 2km là xưởng cơ khí cv là xuất nhập cho thợ làm hchinh nghỉ CN. Lương 5tr5+ăn trưa+đóng BH nhưng nóng bụi dầu ạ. K có kt nào ngoài e – Cty B ở cách trọ 3km làm về trung tâm pccc làm về kho bán hàng xuất nhập theo dõi hàng gọi điều chuyển hàng. Làm hchinh+nghỉ t7+CN. Lương 5tr+ăn trưa+đóng BH nếu xem xét làm tốt. K có kt nào ngoài em. – Cty C ở cách trọ 10km làm về nội bộ xây dựng. Tviec 3 tháng chính thức thì đc

close

Mọi người tư vấn cho em với. Em có 3 cty: – Cty A ở cách trọ 2km là xưởng cơ khí cv là xuất nhập cho thợ làm hchinh nghỉ CN. Lương 5tr5+ăn trưa+đóng BH nhưng nóng bụi dầu ạ. K có kt nào ngoài e – Cty B ở cách trọ 3km làm về trung tâm pccc làm về kho bán hàng xuất nhập theo dõi hàng gọi điều chuyển hàng. Làm hchinh+nghỉ t7+CN. Lương 5tr+ăn trưa+đóng BH nếu xem xét làm tốt. K có kt nào ngoài em. – Cty C ở cách trọ 10km làm về nội bộ xây dựng. Tviec 3 tháng chính thức thì đc

Read more

Posted in Uncategorized

Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức. Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BCTC kèm theo các thông tin như hình. Hông biết các Chi cục khác thì sao nhỉ. Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

close

Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức. Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BCTC kèm theo các thông tin như hình. Hông biết các Chi cục khác thì sao nhỉ. Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

Read more

Posted in Uncategorized

Các bác cho em hỏi, giờ mình chủ động đóng kinh phí công đoàn và truy thu cho các năm trước thì có bị phạt không? Em ở Hà Nội ạ. Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

close

Các bác cho em hỏi, giờ mình chủ động đóng kinh phí công đoàn và truy thu cho các năm trước thì có bị phạt không? Em ở Hà Nội ạ. Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

Read more

Posted in Uncategorized