Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không?

Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không? Khi nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với hoạt động cho

event_note
close

Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không? Khi nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với hoạt động cho

Read more

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào? Theo quy định tại Thông tư số 92 năm

event_note
close

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào? Theo quy định tại Thông tư số 92 năm

Read more

Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không? Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự

event_note
close

Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không? Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự

Read more

Khi thực hiện mua nhà, phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp?

Khi thực hiện mua nhà, phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp? Trả lời:

event_note
close

Khi thực hiện mua nhà, phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp? Trả lời:

Read more

4 cá nhân trong nhóm kinh doanh có phải nộp thuế không?

 4 cá nhân trong nhóm kinh doanh có phải nộp thuế không? Hộ gia đình tôi được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân cùng kinh doanh. Năm 2016, Hộ gia đình tôi

event_note
close

 4 cá nhân trong nhóm kinh doanh có phải nộp thuế không? Hộ gia đình tôi được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân cùng kinh doanh. Năm 2016, Hộ gia đình tôi

Read more

Giảm thuế khoán

Giảm thuế khoán Tôi đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 10 năm 2016 tôi xin nghỉ kinh doanh để đi chữa bệnh. Xin

event_note
close

Giảm thuế khoán Tôi đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 10 năm 2016 tôi xin nghỉ kinh doanh để đi chữa bệnh. Xin

Read more

Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không? Công ty tôi là công ty trực tiếp khai thác đá để sản xuất mặt hàng vôi; tháng 12 năm

event_note
close

Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không? Công ty tôi là công ty trực tiếp khai thác đá để sản xuất mặt hàng vôi; tháng 12 năm

Read more

Xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào?

Xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào? Năm 2016, Công ty tôi có ký hợp đồng mua 1 căn nhà liền kề của dự án để làm

event_note
close

Xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào? Năm 2016, Công ty tôi có ký hợp đồng mua 1 căn nhà liền kề của dự án để làm

Read more

Không có chữ ký số thì có thực hiện khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà được không?

Không có chữ ký số thì có thực hiện khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà được không? Tôi là cá nhân, không có chữ ký số thì có thực hiện

event_note
close

Không có chữ ký số thì có thực hiện khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà được không? Tôi là cá nhân, không có chữ ký số thì có thực hiện

Read more

Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới

Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới Tháng 8/2016, Công ty tôi mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư khai thác đá để

event_note
close

Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới Tháng 8/2016, Công ty tôi mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư khai thác đá để

Read more