Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không?

Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không? Khi nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với hoạt động cho thuê nhà bằng giấy, cơ quan thuế sẽ kiểm tra ngay, nếu phát hiện khai chưa đúng sẽ hướng dẫn để tôi khai điều chỉnh....

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào? Theo quy định tại Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai và hợp đồng cho thuê nhà, vậy tôi muốn hỏi khi tôi sử dụng dịch...

Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không? Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án...

Khi thực hiện mua nhà, phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp?

Khi thực hiện mua nhà, phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp? Trả lời: Theo quy định tại điểm 3, điều 17 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế từ chuyển...

Giảm thuế khoán

Giảm thuế khoán Tôi đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 10 năm 2016 tôi xin nghỉ kinh doanh để đi chữa bệnh. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán đã thông báo của cơ quan thuế không? Trả lời: Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin...