Nhà mình cho em hỏi, em cần điều chỉnh BCTC năm 2016, trong khi em đã năng cấp …

Nhà mình cho em hỏi, em cần điều chỉnh BCTC năm 2016, trong khi em đã năng cấp phần mềm HTKK lên 3.8.2 rồi, làm cách nào để xuất file BCTC năm 2016 ra XML .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nhà mình cho em hỏi, em cần điều chỉnh BCTC năm 2016, trong khi em đã năng cấp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *