Cả nhà cho em hỏi khách hàng chuyển trả công nợ qua tài khoản công ty nhưng lại…

Cả nhà cho em hỏi khách hàng chuyển trả công nợ qua tài khoản công ty nhưng lại chuyển thừa, vậy trường hợp này coi như khách hàng ứng tiền trước cho lần mua hàng tiếp theo được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi khách hàng chuyển trả công nợ qua tài khoản công ty nhưng lại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *