Cả nhà cho em hỏi, em làm lại BCTC năm 2016, làm lại cả bảng lương luôn. Vậy thì…

Cả nhà cho em hỏi, em làm lại BCTC năm 2016, làm lại cả bảng lương luôn. Vậy thì em có phải nộp lại Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016 luôn không ạ. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, em làm lại BCTC năm 2016, làm lại cả bảng lương luôn. Vậy thì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *