Mình post lại bài mình theo yêu cầu của 1 số bạn (tương ứng mục 13 trong bài viế…

Mình post lại bài mình theo yêu cầu của 1 số bạn (tương ứng mục 13 trong bài viết 14 mục lưu ý khi quyết toán thuế TNCN) các câu hỏi các bạn mình chiều mình trả lời do mình đang có việc bận chưa trả lời ngay được nhé

Tóm tắt ý về vấn đề khấu trừ 10% thuế TNCN của người lao động cho mỗi lần chi từ 2 triệu trở lên. (bản bổ sung)

1. Không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng thì về nguyên tắc phải khấu trừ 10% thuế TNCN: ví dụ các đối tượng nhân công thuê ngoài, thuê thời vụ dưới 3 tháng, nhân viên thử việc… (từ việc này chúng ta lưu ý dù làm trên 3 tháng thì nếu kế toán không để ý ko làm hợp đồng lao động với nhân viên thì có rủi ro phải khấu trừ 10% thuế TNCN)

Lưu ý: chi lương thời vụ tháng từ 2 triệu trở lên mà chi tách ra nhiều lần, mỗi lần dưới 2 triệu cũng không được nhé (vẫn phải cuối tháng tổng hợp lại và khấu trừ)
2. Nếu ko muốn khấu trừ của người lao động thì bảo người lao động ký cam kết về tổng mức thu nhập…

Chú ý:

Muốn làm bản cam kết thì phải thõa mãn 3 điều kiện:
– Cá nhân có duy nhất 1 thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ
– Cá nhân phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết
– Có tổng thu nhập dự tính năm sau khi giảm trừ người phụ thuộc từ 108 triệu trở xuống

CÁC CÁ NHẬN PHẢI TỰ CHỊU VỀ CAM KẾT CỦA MÌNH

Vấn đề ở đây là rất ít cá nhân nào thuộc diện thuê ngoài và làm việc dưới 3 tháng tại một doanh nghiệp mà lại chỉ có duy nhất một thu nhập

Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu cá nhân đã cam kết và DN không khấu trừ 10% thì nếu cơ quan thuế về kiểm tra tại doanh nghiệp phát hiện cá nhân đó có 2 thu nhập. Doanh nghiệp có bị truy thu thuế không hay phải tìm cá nhân đó quy trách nhiệm?

Trả lời:

Về nguyên tắc, cá nhân cam kết và cá nhân chịu trách nhiệm. Nhưng cũng có những trường hợp doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, như doanh nghiệp thấy rõ là cá nhân đó không phải có một nguồn thu nhập nhưng vẫn không khấu trừ 10%. Ví dụ: Có một cá nhân đang làm việc tại B được 2 tháng thì nghỉ, hồ sơ lao động đã thể hiện rõ ràng là đã làm việc tại công ty A hoặc đang có thu nhập ở chổ khác ,Vậy rõ ràng, doanh nghiệp B biết rõ cá nhân đó có ít nhất hai nguồn thu nhập mà vẫn cho cam kết là không đúng.

Trường hợp này doanh nghiệp B khả năng bị truy thu cũng rất cao.

Hiện tại Cục thuế Khánh Hòa vừa có một công văn yêu cầu DN phải tìm hiểu thu nhập của cá nhân đó để quyết định cho việc có được làm cam kết hay không (CV 6438)

Thêm một lưu ý nữa: chi phí nhân công thuê ngoài (chủ yếu bên xây dựng hay gặp) đối với cá nhân không kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ, do đó khi chi trả cho các cá nhân cần phải khấu trừ 10% thuế TNCN đối với từng lần chi từ 2 triệu đồng trở lên bạn nhé

Sáng Nguyễn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

24 thoughts on “Mình post lại bài mình theo yêu cầu của 1 số bạn (tương ứng mục 13 trong bài viế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *