Anh chị, mọi người ơi, mst tncn người lao động lúc đầu bị trùng,sau đó đã đi lên…

Anh chị, mọi người ơi, mst tncn người lao động lúc đầu bị trùng,sau đó đã đi lên chi thuế làm lại tờ khai đăng ký thuế và cấp cho em mst mới nhưng giờ em nhập vào phần quyết toán thuế thì lại báo sai . Giờ em làm sao cho đúng vậy ạ.
Xin cảm ơn anh chị mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *