Các anh chị giúp em với ạ. Em vô tải nộp báo cáo TC cho tải lên, cho ký thành cô…

Các anh chị giúp em với ạ. Em vô tải nộp báo cáo TC cho tải lên, cho ký thành công nhưng nút nộp tờ khai lại bị ẩn không hiện để cho gui báo cáo. Có ai bị lỗi này đã sửa được hoặc biết cách sửa giúp em với ạ. Phút cuối mà hoang mang thế này.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *