TÀI KHOẢN 421 EM LÀM NHƯ TRONG ẢNH ĐÚNG CHƯA CẢ NHÀ. VẪN CÒN HOÀNG MANG QUÁ MONG…

TÀI KHOẢN 421 EM LÀM NHƯ TRONG ẢNH ĐÚNG CHƯA CẢ NHÀ. VẪN CÒN HOÀNG MANG QUÁ MONG CẢ NHÀ CỦNG CỐ THÊM. EM CÁM ƠN!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

10 thoughts on “TÀI KHOẢN 421 EM LÀM NHƯ TRONG ẢNH ĐÚNG CHƯA CẢ NHÀ. VẪN CÒN HOÀNG MANG QUÁ MONG…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *