đã ai nộp BCTC của cty vốn nước ngoài cho sở kế hoạch đầu tư HN chưa ạ, cho e hỏ…

đã ai nộp BCTC của cty vốn nước ngoài cho sở kế hoạch đầu tư HN chưa ạ, cho e hỏi nộp chỗ nào vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

6 thoughts on “đã ai nộp BCTC của cty vốn nước ngoài cho sở kế hoạch đầu tư HN chưa ạ, cho e hỏ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *