Các cụ ơi mình nộp thuyết minh BCTC mà hệ thống cứ báo đang tải thư viện, xin ch…

Các cụ ơi mình nộp thuyết minh BCTC mà hệ thống cứ báo đang tải thư viện, xin chờ ít phút. Mình chờ 2 tiếng rồi mà vẫn thế. Xử lý thế nào nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Các cụ ơi mình nộp thuyết minh BCTC mà hệ thống cứ báo đang tải thư viện, xin ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *