Các bác ơi bên em phải nộp báo cáo liên kết mà em ko chọn được đính kèm có bác n…

Các bác ơi bên em phải nộp báo cáo liên kết mà em ko chọn được đính kèm có bác nào nộp rồi không chỉ em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các bác ơi bên em phải nộp báo cáo liên kết mà em ko chọn được đính kèm có bác n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *