Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Em nhận làm bctc cho 1 htx dịch vụ nông nghiệp. Nă…

Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Em nhận làm bctc cho 1 htx dịch vụ nông nghiệp. Năm 2015-2016 đều phát sinh doanh thu, hoá đơn nhưng báo cáo tài chính toàn bộ số liệu bằng 0 thì giờ làm thế nào ạ ? Bctc của 2015-2016 ko hiểu kế toán cũ lamg tnao mà trên hệ thống tuốt tuột các tkhoan đều bằng 0 kể cả vốn chủ sở hữu ? các cao nhân cho e xin ý kiến với!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Em nhận làm bctc cho 1 htx dịch vụ nông nghiệp. Nă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *