Mình nộp tờ khai thuế mà báo là ” ký tệp tờ khai khôngkhông thành công” là bị lỗ…

Mình nộp tờ khai thuế mà báo là ” ký tệp tờ khai khôngkhông thành công” là bị lỗi gì mọi người oi, giúp mình với, cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Mình nộp tờ khai thuế mà báo là ” ký tệp tờ khai khôngkhông thành công” là bị lỗ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *