Kính gửi các cao thủ giúp mình với, hơi hóc búa 1 chút: Em trai mình làm việc …

Kính gửi các cao thủ giúp mình với, hơi hóc búa 1 chút:

Em trai mình làm việc tại Mianma theo dạng cử đi lao động dài hạn ở nước ngoài có thu nhập và thuế TNCN như sau:
1. Thu nhập từ tiền lương tiền công do công ty chủ quản đặt tại Việt Nam trả 10 triệu/tháng, thuế TNCN khấu trừ hàng tháng 500k.
2. Thu nhập tại đơn vị do công ty chủ quản đầu tư tại Mianma trả tiền lương tiền công là: 6 triệu đồng/tháng. Thuế TNCN phải đóng hàng tháng 1,2 triệu đồng.

Trong năm 2017 em mình làm việc toàn thời gian ở Mianma, không về nước ngày nào. Không có người phụ thuộc.
Vậy làm quyết toán thuế 2017 em mình phải kê khai, nộp thuế bao nhiêu?

Chân thành cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

One thought on “Kính gửi các cao thủ giúp mình với, hơi hóc búa 1 chút: Em trai mình làm việc …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *