Hỏi về thủ tục xin chốt sổ bảo hiểm xã hội Cho mình hỏi thủ tục xin chốt sổ bảo …

Hỏi về thủ tục xin chốt sổ bảo hiểm xã hội
Cho mình hỏi thủ tục xin chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên hiện giờ thế nào ạ. Mình đã báo giảm thành công rồi giờ chốt sổ và trả cho người lao động ạ.
Ngày trước mình làm mẫu D01-TS nêu nội dung muốn chốt sổ cho nhân viên… sổ sổ… lý do: Chuyển công tác. rồi gửi kèm với sổ bảo hiểm gốc.
Giờ không biết thủ tục có thay đổi thế nào không, Ai biết chỉ cho mình với vì gửi sổ gốc qua đường bưu điện sợ không chinh xác gửi đi gửi về nhỡ mất sổ thì mệt
Cám ơn cả nhà ạ!
P/S ai có bản mềm mẫu D01 -TS cho mình xin ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Hỏi về thủ tục xin chốt sổ bảo hiểm xã hội Cho mình hỏi thủ tục xin chốt sổ bảo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *