[GÓC QUYẾT TOÁN TNDN+TNCN ĂN SẴN] Bình thường thì mình sẽ ko trả lời kiểu này mà…

[GÓC QUYẾT TOÁN TNDN+TNCN ĂN SẴN] Bình thường thì mình sẽ ko trả lời kiểu này mà hướng dẫn các bạn hiểu và căn cứ Luật để làm, nhưng thôi còn mấy ngày cuối rồi nên phá lệ 1 lần, mình sẽ chốt cho các bạn vấn đề luôn :v Nhận hỗ trợ tất cả liên quan 2 sắc thuế trên, các vấn đề khác để sau, ưu tiên mùa quyết toán, các bạn đặt câu hỏi chú ý cách hỏi ngắn gọn, đi vào vấn đề chính nhé ! Hi vọng ko mốc topic 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

25 thoughts on “[GÓC QUYẾT TOÁN TNDN+TNCN ĂN SẴN] Bình thường thì mình sẽ ko trả lời kiểu này mà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *