Xin chào mọi người. Mình đăng ký mã số thuế qua TNCN online là hiện như này, các…

Xin chào mọi người. Mình đăng ký mã số thuế qua TNCN online là hiện như này, cách khắc phục ntn ạ? Mình cảm ơn!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

One thought on “Xin chào mọi người. Mình đăng ký mã số thuế qua TNCN online là hiện như này, các…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *