Em nộp thuyết minh BCTC nhưng k thấy nhận được thông báo gì của thuế (như hình)….

Em nộp thuyết minh BCTC nhưng k thấy nhận được thông báo gì của thuế (như hình).Vậy file em gửi bị lỗi gì ak?
Ai biết chỉ giúp em với.
Em cảm ơn nhiều nhiều ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Em nộp thuyết minh BCTC nhưng k thấy nhận được thông báo gì của thuế (như hình)….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *