Cho em hỏi, DN trước đây đặt in hóa đơn, nay chuyển sang hóa đơn điện tử, vậy hó…

Cho em hỏi, DN trước đây đặt in hóa đơn, nay chuyển sang hóa đơn điện tử, vậy hóa đơn điện tử có cần đóng dấu mộc Cty không ạ? Nếu không có công văn nào cho phép ạ, em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi, DN trước đây đặt in hóa đơn, nay chuyển sang hóa đơn điện tử, vậy hó…”

  • Hóa đơn điện tử hợp lệ khi nó được lưu trữ, quản lý bằng phương tiện điện tử, vậy khi muốn lưu trữ bằng file giấy bắt buộc phải chuyển đổi đúng không ạ? Hóa đơn điện tử in từ trang web của người bán có phải là hóa đơn hợp lệ không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *