Thành viên hỏi em, nhưng giờ em mù thông tin, nhờ các bác giúp! Thanks công ty …

Thành viên hỏi em, nhưng giờ em mù thông tin, nhờ các bác giúp! Thanks
công ty em cuối năm có chương trình bốc thăm trúng thưởng
có nhân viên trúng thưởng iphone
giá trị trên 10 triệu
cty muốn đây là chi phí hợp lý thì khoản trúng thưởng này phải nộp thuế từ quà tặng cho nhân viên đó là 10% giá trị quà tặng đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Thành viên hỏi em, nhưng giờ em mù thông tin, nhờ các bác giúp! Thanks công ty …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *