LƯU Ý KHI LẬP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TT133/2016/TT-B…

LƯU Ý KHI LẬP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TT133/2016/TT-BTC (mẫu B01a – DNN)
=============
Dear all!
Mấy ngày qua thường nghe các bạn hỏi về việc có số dư âm của một số tài khoản và cách trình bày các tài khoản này trên BCĐKT ở chỉ tiêu nào?
Theo quy định thì các tài khoản này không có số dư “ÂM” mà Hoặc là DƯ CÓ́ hoặc là ̣DƯ NỢ.
Dư có số liệu được trình bày ở chỉ tiêu nào? Dư nợ trình bày ở chỉ tiêu nào trên Bảng Cân đối Tài Khoản?
Các bạn tham khảo một số tài khoản cần lưu ý theo hình đính kèm nha.
Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc của mình!
26/03/2018 – #HoaNguyenACC

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

2 thoughts on “LƯU Ý KHI LẬP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TT133/2016/TT-B…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *