Mọi người cho em hỏi xuất hàng ra nước ngoài , ngoài tờ kê khai hải quan thì mìn…

Mọi người cho em hỏi xuất hàng ra nước ngoài , ngoài tờ kê khai hải quan thì mình cũng phải viết hoá đơn đúng khong ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *