Các bác cho e hỏi tí ạ. Tiền phạt chậm nộp thuế : nợ 3339 / có 112. Tiền nộp thu…

Các bác cho e hỏi tí ạ. Tiền phạt chậm nộp thuế : nợ 3339 / có 112. Tiền nộp thuế môn bài cũng: nợ 3339/ có 112. Vậy cuối kì e kết chuyển như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các bác cho e hỏi tí ạ. Tiền phạt chậm nộp thuế : nợ 3339 / có 112. Tiền nộp thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *