các tiền bối ơi cho em hỏi quyết toán thuế TNDN có mấy bước ak, em nộp bctc, thu…

các tiền bối ơi cho em hỏi
quyết toán thuế TNDN có mấy bước ak, em nộp bctc, thuế TNCn đều gửi 2 bước về rồi, mà TNDN vẫn ơ tiếp nhận

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

10 thoughts on “các tiền bối ơi cho em hỏi quyết toán thuế TNDN có mấy bước ak, em nộp bctc, thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *