Tổng hợp các lỗi của HTKK 3.8.2 1. Tài khoản 242, 811 không cộng số tổng. 2. Và…

Tổng hợp các lỗi của HTKK 3.8.2

1. Tài khoản 242, 811 không cộng số tổng.
2. Vài chỉ tiêu không cho ghi âm.

Trước mắt là anh chị em tải lại HTKK trên trang tổng cục thuế để cập nhật lại nhé.

Tổng cục thuế sẽ âm thầm chỉnh sửa nên anh chị em chỉ tải các link từ trang TCT mà mình đã gom dưới đây nhé.

Ai có lỗi gì báo cáo topic này nhé.
=========••••••=======================
Nâng cấp HTKK 3.8.2 và IHTKK 3.6.2 phục vụ Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Nguồn : Tổng Cục Thuế

Link xem chi tiết: https://goo.gl/knHoKm

Link tải HTKK 3.8.2: https://goo.gl/us93j7

Linh tải ITAXVIEW 1.44: https://goo.gl/ygos5Q

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Tổng hợp các lỗi của HTKK 3.8.2 1. Tài khoản 242, 811 không cộng số tổng. 2. Và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *