Mấy bạn cty TNHH MTV có giám đốc tham gia bhxh cho mình hỏi xíu Hàng tháng khoản…

Mấy bạn cty TNHH MTV có giám đốc tham gia bhxh cho mình hỏi xíu
Hàng tháng khoản tiền mà giám đốc tự chi ra thì mình hạch toán thu tiền của giám đốc thì N111/ C ?? Tài khoản nào cho hợp lý ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Mấy bạn cty TNHH MTV có giám đốc tham gia bhxh cho mình hỏi xíu Hàng tháng khoản…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *