Có ai không nộp được tờ khai trên hệ thống được giống em k? Nó cứ báo chờ tải ho…

Có ai không nộp được tờ khai trên hệ thống được giống em k? Nó cứ báo chờ tải hoài. ahuhu ? có cách nào khắc phục không ạ hay lỗi chung rồi ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Có ai không nộp được tờ khai trên hệ thống được giống em k? Nó cứ báo chờ tải ho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *