Các bác ơi cho e hỏi chút,chậm nộp thuế bao lâu và số tiền chậm nộp là bao nhiêu…

Các bác ơi cho e hỏi chút,chậm nộp thuế bao lâu và số tiền chậm nộp là bao nhiêu thì bị cưỡng chế thuế ạ,có văn bản nào quy định về cái này ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Các bác ơi cho e hỏi chút,chậm nộp thuế bao lâu và số tiền chậm nộp là bao nhiêu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *