Cả nhà cho em hỏi ngu xíu ạ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ghi rõ ở chỉ tiêu 16 [16…

Cả nhà cho em hỏi ngu xíu ạ
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ghi rõ ở chỉ tiêu 16
[16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: Ghi tổng số thu nhập chịu thuế đã chi trả cho cá nhân đó
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế (Không phải khoản giảm trừ,Bảo hiểm và các khoản đóng góp nhé)
Nhưng công ty trước gửi cho em
Chỉ tiêu đó là số sau khi đã trừ BHXH,YT,TN,KPCĐ, phụ cấp ạ)
Như này mang lên quyết toán Thuế chấp nhận k ạ?
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi ngu xíu ạ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ghi rõ ở chỉ tiêu 16 [16…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *