Bây giờ em mới đăng ký thêm tờ khai nộp BCTC, trên đấy để mặc định kỳ bắt đầu đă…

Bây giờ em mới đăng ký thêm tờ khai nộp BCTC, trên đấy để mặc định kỳ bắt đầu đăng ký là năm 2018. Nếu e chấp nhận thì có nộp được BCTC 2017 ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Bây giờ em mới đăng ký thêm tờ khai nộp BCTC, trên đấy để mặc định kỳ bắt đầu đă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *