cả nhà cho em hỏi anh tí. em làm mà năm nay không có lương chỉ có đóng bảo hiểm …

cả nhà cho em hỏi anh tí. em làm mà năm nay không có lương chỉ có đóng bảo hiểm cho thôi. vậy trong quyết toán thuế tncn em có phải cho tên em vào không a. mà nếu ghi thì chỉ để tên thôi còn tiền để trống ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2018

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà cho em hỏi anh tí. em làm mà năm nay không có lương chỉ có đóng bảo hiểm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *