TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỤC THUẾ TP.HCM-QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 ================== I. …

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỤC THUẾ TP.HCM-QUYẾT TOÁN THUẾ 2017
==================
I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
II. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
III. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
IV. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ KÊ KHAI THUẾ
V. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
VI. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
VII. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017
VIII. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2017
IX. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2018
=====================
Các bạn xem nội dung đầy đủ tại đây:
http://www.mediafire.com/file/6dad8h05f7so48f/QUYET_TOAN_THUE_NAM_2017_%281%29.rar
Nguồn: Cục Thuế TP. HCM

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

25 thoughts on “TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỤC THUẾ TP.HCM-QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 ================== I. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *