Car nhà cho e hỏi chút ạ. Em nộp báo cáo tài chính năm 2017 thì nhận được thông …

Car nhà cho e hỏi chút ạ.
Em nộp báo cáo tài chính năm 2017 thì nhận được thông báo như thế này và không nộp được.
Anh chị nào biết hướng dẫn em cách khắc phục với ạ.
Em cảm hơn nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Car nhà cho e hỏi chút ạ. Em nộp báo cáo tài chính năm 2017 thì nhận được thông …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *