Cả nhà cho em hỏi với ạ, cty em toàn sử dụng lao động dưới 3 tháng, vậy lúc làm …

Cả nhà cho em hỏi với ạ, cty em toàn sử dụng lao động dưới 3 tháng, vậy lúc làm quyết toán thuế TNCN thì làm mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN hay 05-2/BK-QTT-TNCN ? và em làm như vầy có đúng chưa ạ?
Anh/chị xem giúp e

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ, cty em toàn sử dụng lao động dưới 3 tháng, vậy lúc làm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *