E chưa làm phụ lục chuyển lỗ 03-2a bgio năm nay lãi e mới sờ đến nó mà làm nó k …

E chưa làm phụ lục chuyển lỗ 03-2a bgio năm nay lãi e mới sờ đến nó mà làm nó k dc toàn báo đỏ trên tờ khai. E có số liệu các năm như ảnh bên dưới vậy e xin các anh chị trong nhóm làm giúp với e với ạ.E xin chân thành cảm ơn các a chị ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

One thought on “E chưa làm phụ lục chuyển lỗ 03-2a bgio năm nay lãi e mới sờ đến nó mà làm nó k …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *