BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HOÁ ĐƠ…

BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HOÁ ĐƠN
Dành cho các bạn hôm trước không đi nghe trên Cục thuế Hà Nội.
# Có bài giảng về QT thuế TNCN nhưng lỗi em không tải về được#

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

2 thoughts on “BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HOÁ ĐƠ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *