Nhà mình ơi giúp em với ạ. em làm cứ bị lỗi vậy. mà hỏi hỏi IT rồi vẫn không đượ…

Nhà mình ơi giúp em với ạ. em làm cứ bị lỗi vậy. mà hỏi hỏi IT rồi vẫn không được. Em đang làm trên 3.8.1. Cảm ơn mọi người nhiều!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Nhà mình ơi giúp em với ạ. em làm cứ bị lỗi vậy. mà hỏi hỏi IT rồi vẫn không đượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *