Các bác trong hội cho em hỏi: nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ theo thông …

Các bác trong hội cho em hỏi: nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ theo thông tư 133 lùi hạn đến 30/4,phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các bác trong hội cho em hỏi: nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ theo thông …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *