E mới nhận làm bctc 1 cty về gia công thép mà hóa đơn đỏ đầu ra có 1 tờ ngày 15 …

E mới nhận làm bctc 1 cty về gia công thép mà hóa đơn đỏ đầu ra có 1 tờ ngày 15 trước ngày 12, sổ phụ thì có các khoản tiền chi mua nguyên vật liệu mà ko có hóa đơn đỏ ( rất nhiều ) và ko có ghi rõ là cho hd nào. Ace cho e lời khuyên nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *