Cả nhà cho em hỏi xíu ạ: Bảo hiểm tai nạn lao động 0.5% là do cơ quan bảo hiểm c…

Cả nhà cho em hỏi xíu ạ: Bảo hiểm tai nạn lao động 0.5% là do cơ quan bảo hiểm chi trả hay người sử dụng lao động phải chi trả và khi hạch toán khoản phí đó thì hạch toán như nào ạ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi xíu ạ: Bảo hiểm tai nạn lao động 0.5% là do cơ quan bảo hiểm c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *