Anh chị nào làm xây dựng sử dụng phần mềm misa cho em hỏi phân bổ CCDC chi tiết …

Anh chị nào làm xây dựng sử dụng phần mềm misa cho em hỏi phân bổ CCDC chi tiết cho từng công trình thì m làm như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

One thought on “Anh chị nào làm xây dựng sử dụng phần mềm misa cho em hỏi phân bổ CCDC chi tiết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *