Các tiền bối cho e hỏi với ạ 1. Công ty nhập khẩu hàng. Trả trước hết cho NCC bằ…

Các tiền bối cho e hỏi với ạ
1. Công ty nhập khẩu hàng. Trả trước hết cho NCC bằng cách mua đô của ngân hàng bằng tiền việt và ngân hàng sẽ chuyển đô cho Ncc (cty k có tài khoản đô riêng), thì khi hàng về thì hạch toán giá trị nhập hàng theo tỷ giá nào ạ (tỷ giá tại ngân hàng ngày nhập hay tỷ giá đã thanh toán hay tỷ giá trên tờ khai ạ )
2. Công ty có tài khoản tiền đô (khách hàng ở việt nam nhưng thanh toán bằng đô, hợp đồng quy định trả tiền đô), thì khi nhận sổ phụ tiền đô về hạch toán thê nào và đánh giá chênh lệch thế nào ạ.
E ma mới nên mong được ac giúp đỡ ạ :(((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các tiền bối cho e hỏi với ạ 1. Công ty nhập khẩu hàng. Trả trước hết cho NCC bằ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *