Chào cả nhà. Công ty thành lập mới ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Không c…

Chào cả nhà.
Công ty thành lập mới ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Không có dự án. Vậy có được hưởng ưu đãi thuế theo diện thành lập ở địa bàn đặc biệt khó khăn không? Nhờ anh/chị có kinh nghiệm về vấn đề này trả lời giúp.
Trân trọng Cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *