Mọi người cho em hỏi trường hợp này ạ, công ty em có 1 chú mới vào, mặc dù công …

Mọi người cho em hỏi trường hợp này ạ, công ty em có 1 chú mới vào, mặc dù công ty em có đóng bảo hiểm nhưng chú ấy ko muốn đóng bảo hiểm, như vậy thì bên em nên xử lý như thế nào thì hợp lý mà ko ảnh hưởng đến cp đc trừ khi tính thuế tndn ạ, em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho em hỏi trường hợp này ạ, công ty em có 1 chú mới vào, mặc dù công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *