Em chưa đăng ký mst cho nhân viên công ty em chưa làm bao giờ nên các anh chị hư…

Em chưa đăng ký mst cho nhân viên công ty em chưa làm bao giờ nên các anh chị hướng dẫn thủ tục em với ạ, hix lọ mọ cái bctc còn chưa xong nữa cơ ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em chưa đăng ký mst cho nhân viên công ty em chưa làm bao giờ nên các anh chị hư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *