Mọi người ơi: Nếu phát sinh trường hợp nlđ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho côn…

Mọi người ơi: Nếu phát sinh trường hợp nlđ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty. Công ty đã qtoan thay. nhưng phát hiện ra người đó có thu nhập từ tháng 1 đến tháng 7 tại công ty khác, từ tháng 8 đến tháng 12 là công ty mình.cả 2 nơi đều không phát sinh thuế tncn phải nộp…. vậy có mức phạt nào ở đây dành cho cá nhân và doanh nghiệp quyết toán ko ? hehe

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

21 thoughts on “Mọi người ơi: Nếu phát sinh trường hợp nlđ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho côn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *